Menu Zamknij

Publikacje

Kogut czy kura

Kogut czy kura – informator na temat prawa w szkole <—- Pobierz


FAQ – Najczęściej zadawane pytania (dawnej SPP)
FAQ w PDF (zobacz też sekcję FAQ na stronie)

Próbna matura z Kogutorium 2020 r. (matematyka, poziom podstw.)
Arkusz <-> Klucz odpowiedzi

Próbny E8 z Kogutorium 2020 r. (matematyka)
Arkusz <-> Klucz odpowiedzi

Wzory i przykłady pism

 • wzory ogólne
  • wniosek (art. 241 KPA) – docx, PDF
  • skarga (art. 227 KPA) – docx, PDF
 • wzory pism do szkoły
  • zastrzeżenia do oceny (art. 44n UoSO) – docx, PDF
  • oświadczenie dot. uczestnictwa w religii/etyce/wdż – docx, PDF
  • odwołanie od decyzji o skreśleniu – docx, PDF
  • wniosek do dyrektora w sprawie statutu – docx, PDF
  • wniosek do dyrektora w innej sprawie (nadzór pedagogiczny) – docx, PDF
 • wzory pism do instytucji nadzorujących
  • wniosek do kuratorium w sprawie statutu – docx, PDF
  • wniosek do kuratorium w innej sprawie (nadzór pedagogiczny) – docx, PDF
  • wniosek do sanepidu – docx, PDF
  • wniosek do straży pożarnej – docx, PDF
 • wzory pism dot. informacji publicznej
  • wniosek o udostępnienie informacji publicznej – docx, PDF
  • skarga na bezczynność – docx, PDF