Menu Zamknij

Przydatne linki i akty prawne

Akty prawne

Ustawa o systemie oświaty (ocenianie, klasyfikowanie, egzaminy)
Ustawa – Prawo oświatowe (system oświaty: szkoły i placówki instytucje nadzorujące, organy szkół i ich uprawnienia)
Ustawa Karta nauczyciela (prawa i obowiązki nauczyciela, odpowiedzialność dyscyplinarna)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (ocenianie i klasyfikowanie)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (regulacje BHP w szkołach)

Powyższe akty prawne są publikowane w ISAP. Często lepiej czytelne są one jednak w innych publikatorach takich jak Arslege, SIP LEX, Prawo Optivum czy w Portalu Oświatowym, do którego odnośniki daliśmy wyżej.

Przydatne linki

cke.gov.pl (Centralna Komisja Egzaminacyjna)
rspo.gov.pl (Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych)
https://www.gov.pl/web/edukacja (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
-> https://www.gov.pl/web/edukacja/kuratoria-oswiaty – wykaz kuratoriów oświaty
-> https://www.gov.pl/web/nauka/kalendarz-roku-szkolnego – kalendarz roku szkolnego