Menu Zamknij

Komu przeszkadza silny statut w VII LO Szczecin?

Nowy rok – nowy ja, pora schudnąć! – mógłby powiedzieć statut VII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. 😇

Czekaliśmy na to 10 miesięcy. Najprawdopodobniej za kilka dni w statucie LO7 zostaną częściowo lub w całości uchylone 23 z 80 paragrafów. To efekt trzech naszych wniosków oraz decyzji Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Na razie jednak decyzja jest nieostateczna i nieprawomocna.

✅ Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty stwierdził m.in., że:
👉 wpisywanie uczniowi spóźnionemu (powyżej 15 minut) nieobecności jest niezgodne z prawem. Zarzucaliśmy we wniosku, że wpisywanie uczniowi spóźnionemu nieobecności to fałszowanie dokumentacji, z czym nie zgadzał się Dyrektor LO7, tak jak zresztą wcześniej niektórzy inni kuratorzy.
👉 stosowanie średniej ważonej do ustalania ocen śródrocznych jest niezgodne z prawem. Zgodził się z nami, że ocena ze średniej nijak nie jest miarodajna ani zgodna z prawem – nie uwzględnia ona poprawionych ocen, umiejętności, które uczeń prezentuje na lekcji oraz całkowicie przeczy indywidualizacji pracy nauczyciela z uczniem.
👉 stosowanie punktowego systemu oceniania zachowania jest niezgodne z prawem. Podzielił naszą argumentację, że punktowy system oceniania również przeczy indywidualnej ocenie respektowania norm społecznych przez ucznia, a ponadto pozwala na „nadrabianie” złego zachowania pracą, a nawet zakupami (zbiórki charytatywne), co jest niezgodne z celami oceniania zachowania.
👉 możliwość skreślenia ucznia z listy uczniów za same nieobecności jest niezgodna z prawem. Art. 44k ustawy o systemie oświaty wystarczająco bowiem sankcjonuje nieobecność ucznia na lekcjach.
👉 możliwość skreślenia ucznia z listy uczniów za otrzymanie wcześniej 2 nagan dyrektora jest niezgodne z prawem. Taka możliwość pozwalała Dyrektorowi skreślać uczniów praktycznie za cokolwiek, o ile zostali za to ukarani naganą. Prowadziło to do podwójnego karania uczniów oraz do ominięcia art. 98 ustawy Prawo oświatowe, który każe określić sytuacje, które uprawniają szkołę do skreślenia ucznia z listy uczniów.

Ponadto w statucie LO7 występowały:
👉 możliwość skreślenie ucznia z listy uczniów z pominięciem ustawowej procedury (z pominięciem opinii samorządu uczniowskiego),
👉 zakaz trzymania rąk w kieszeniach munduru,
👉 dodatkowe niezgodne z prawem sprawdziany dla uczniów nieklasyfikowanych na półrocze oraz warunkowo promowanych,
👉 możliwość nieklasyfikowania ucznia z powodu zbyt małej liczby ocen (które kto wystawia? 😉 )(niezgodne z art. 44k ustawy o systemie oświaty),
👉 wpływ frekwencji na oceny z przedmiotów (możliwość nieklasyfikowania z powodu niskiej frekwencji, co jest niezgodne z art. 44k UoSO).
Wszystkie powyższe postanowienia oczywiście również zostaną uchylone w momencie uprawomocnienia się decyzji, o ile organ odwoławczy podtrzyma decyzję lub Rada Pedagogiczna się od niej nie odwoła. Na odwołanie Rada Pedagogiczna ma 14 dni od otrzymania decyzji.

W sprawie niezgodności z prawem statutu LO7 interweniowaliśmy po raz pierwszy 6 marca 2023 r., wskazując wszystkie powyższe naruszenia. Wówczas poza tym, co wyżej, w LO7 istniały również:
👉 pewnego rodzaju kary fizyczne dla uczniów klas mundurowych (np. 10 przysiadów za spóźnienie),
👉 „sprawdzian frekwencyjny” z całego roku dla chorowitych uczniów.
Te usunięto 1 września 2023 r. Innych niezgodnych z prawem postanowień jednak nie wiadomo czemu nie usunięto. 🥴 Może Rada Pedagogiczna chciała urzędnikom z Kuratorium dać się wykazać? Albo po złości im dodać roboty? 😈 Tego się nigdy nie dowiemy. W odpowiedzi na nasz wniosek z września 2023 r. Dyrektor LO7 odpisał nam, że przepisów dot. oceniania nie można zmieniać w trakcie roku szkolnego. Kuratorium jednak, jak widać, było innego zdania.

Gratulujemy dobrej roboty urzędnikom Kuratorium. Decyzję z 20-stronicowym uzasadnieniem publikujemy poniżej.