Menu Zamknij

Roczny spis spraw sądowych

Jak to było w 2022 roku?

Do 30 stycznia 2023 roku wygraliśmy 100% spraw sądowych we właściwych sądach administracyjnych, którym nadano bieg. Część nie została przez nas opłacona (bo np. szkoła kolejnego dnia udzieliła odpowiedzi, a sprawa była na tyle błaha, że uznaliśmy że kolejny raz odpowie od razu), a część została przez nas wycofana (z powodów jak wyżej). Sprawy wycofane i nieopłacone to przede wszystkim te z sygnaturą SO, czyli z art. 55 § 1 p.p.s.a.
Ogółem na 26 sygnatur tak się prezentują statystyki do 30 stycznia 2023 roku:

Jedna skarga nie została nadal przekazana mimo wymierzonych 3 grzywien za niedopełnienie tego obowiązku (Dyrektor Collegium Gostynianum Lublin).

Sygnatury wygrane:

 • II SAB/Sz 24/22 – Rektor US
 • II SAB/Ol 66/22 – Dyrektor XI LO Olsztyn
 • II SAB/Łd 88/22 – Dyrektor LO Lykeion Łódź
 • II SAB/Wa 318/22 – Rektor PJATK
 • II SO/Lu 4/22 – Dyrektor Collegium Gostynianum Lublin
 • II SO/Łd 3/22 – Dyrektor LO Lykeion Łódź
 • II SO/Wa 29/22 – Dyrektor PSP 33 Radom
 • II SAB/Op 36/22 – Dyrektor ZSE Opole
 • II SAB/Bk 73/22 – Dyrektor I LO Kolno
 • II SO/Bk 11/22 – Dyrektor I LO Kolno
 • III SAB/Gl 360/22 – Dyrektor PSLO DD Proffesor Skoczów
 • II SO/Lu 7/22 – Dyrektor Collegium Gostynianum Lublin
 • II SO/Wa 40/22 – Dyrektor SP Podkowa Leśna
 • II SO/Lu 12/22 – Dyrektor Collegium Gostynianum Lublin
 • III OZ 700/22 – Dyrektor SP Podkowa Leśna
 • VIII SAB/Wa 23/22 – Dyrektor PSP 33 Radom

Sprawy, gdzie wycofaliśmy skargę, a postępowanie zostało umorzone lub sprawy, gdzie skargi nie opłaciliśmy:

 • III SAB/Gl 1/22 – Rektor UŚ
 • II SO/Wa 30/22 – Rektor PJATK
 • II SAB/Op 8/22 – Rektor UO
 • II SAB/Bd 157/22 – Dyrektor SP 3 Lipno
 • II SAB/Kr 259/22 – Rektor ANS Nowy Sącz
 • II SAB/Wa 820/22 – Dyrektor SP76 Warszawa

Sprawy w trakcie:

 • II SAB/Wa 606/22 – Dyrektor SP Podkowa Leśna
 • II SAB/Wa 513/22 – Rektor PJATK