Menu Zamknij

Raport – I kwartał 2024

Ponownie spóźnieni, bo ponownie zarobieni – ale już raportujemy, co się działo.

Pierwszy kwartał 2024 był intensywny. Dla zarządu był to czas zajęcia się sprawozdaniem CIT oraz rozliczeniem dotacji od Funduszu im. Henryka Wójca. Dla członków i wolontariuszy był to czas wyjazdów, pracy nad promocją poradnika oraz bieżących interwencji.

W styczniu pozytywną nowiną było to, że w reakcji na nasz wniosek Zachodniopomorski Kurator Oświaty (a właściwie Wicekurator, bo Kuratora wówczas nie było) uchylił liczne postanowienia Statutu VII LO w Szczecinie. W przełomowej decyzji administracyjnej i jej uzasadnieniu jest mowa m.in. o nielegalności stosowania średniej ważonej, punktowego systemu zachowania oraz wpisywania nieobecności spóźnionym (a nie nieobecnym!) uczniom.

Poza tym interweniowaliśmy między innymi w sprawach TEB Bielsko Biała, Bursy Szkolnej Integracyjnej w Szczecinie.

W lutym wydaliśmy nasz informator prawny Kogut czy kura, który znajdziecie w sekcji Publikacje na naszej stronie. Przeprowadziliśmy też jego promocję – zorganizowaliśmy m.in. konkurs oraz rozwiesiliśmy trochę plakatów informujących o naszej publikacji.

W lutym i marcu nasi członkowie Agnieszka Krzaczek i Michał Wiśniewski wzięli udział w konferencji „Więcej wiesz, lepiej śpisz” organizowanej przez Młodzieżową Radę Miejską Cieszyna, a Mikołaj Stefaniszyn (również wraz z Agą) udał się do Krosna na Youth CAMp Krosno organizowany przez Centrum Aktywności Młodzieży w Krośnie. Dzielenie się wiedzą, opowiedzenie o naszej działalności i poznanie nowych osób było wspaniałym doświadczeniem!

Trochę więcej o decyzji Kuratora ws. VII LO Szczecin, o naszym informatorze prawnym oraz o naszych występach znajdziecie na naszym Facebooku.